Mədəniyyət

LETON Qalereyaları04

Missiya

Müştəri Dəyərinin Yaradılması
İnsan Xəyalını həyata keçirmək

LETON Qalereyaları 11

Görmə

Bir dayanacaqlı elektrik generatoru
Sənaye Lideri olmaq

LETON Qalereyaları20

Biznes fəlsəfəsi

Qazan-Qazan
Davamlı

LETON Qalereyaları 10

İşçi şüarı

İdeallarla olun
Məsuliyyətlərlə birlikdə olun